Kim jesteśmy?
Nazywamy się Sigmacem Analytics sp. z o.o. i jesteśmy administratorem Twoich danych nam przekazanych. Zajmujemy się analizą mechanizmów rynkowych i na zlecenie naszych kontrahentów (od jednego z nich do nas trafiłeś) badamy Twoje doświadczenie jako klienta. Twoje opinie pozwalają nam stworzyć analizy statystyczne, w oparciu o które nasi kontrahenci wdrażają działania zmierzające do poprawy jakości ich usług i oferowanych towarów i zwiększenia Twojego poziomu zadowolenia. Tak, w konsekwencji, ma to prowadzić także do zwiększenia sprzedaży.

Kim są nasi kontrahenci?
Naszymi kontrahentami są „sieci handlowe” i dostawcy usług. W trakcie ankiety masz możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z nimi związanymi (np. wyniesionymi z wizyty w sklepie).

Jak i komu przekazujemy Twoje dane?
Pomimo, iż lista naszych kontrahentów jest dość długa, to nie przekazujemy Twoich danych im wszystkim. Twoje dane może od nas otrzymać wyłącznie podmiot, z którego usług skorzystałaś/łeś (w którego sklepie zrobiłaś/łeś zakupy).
Kontrahenci otrzymują te dane, aby mieć możliwość kontaktu z Tobą w dwóch sytuacjach:

  1. Kiedy wyrazisz takie oczekiwanie w trakcie wypełniania ankiety,
  2. Aby zweryfikować, czy faktycznie wypełniałaś/eś ankietę Opinello.

 

Ponadto współpracujemy z firmami, które wykonują dla nas część usług (takich jak organizacja loterii, wysyłanie smsów, utrzymanie serwerów, na których przetwarzamy lub przechowujemy Twoje dane). Te firmy nie administrują Twoimi danymi i nie przetwarzają ich we własnych celach. Nie wolno im też Twoich danych udostępniać.

Z wszystkimi podmiotami mamy podpisane odpowiednie umowy. Wszystkie te firmy (kontrahenci i podwykonawcy) są zobowiązani stosować procedury wymagane przez RODO.

 

Jakie dane gromadzimy?
Tak naprawdę interesują nas Twoje opinie, które możemy analizować w oderwaniu od Danych Osobowych. Niemniej, aby je jakoś usystematyzować, poza tym co nam napiszesz, gromadzimy następujące dane: imię, nazwisko, płeć,  numer telefonu, adres e-mail, IP. To jest maksymalny zakres danych jakie gromadzimy, zwykle gromadzimy jedną z trzech ostatnich – dokładamy starań, aby zbierać tylko uzasadniony zakres danych.

Nigdy nie zapytamy Cię o przekazanie nam danych wrażliwych, takich jak poglądy polityczne, religijne, stan zdrowia czy orientacja seksualna. Prosimy Cię też, abyś nam takich danych nie przekazywał/a. Jeśli to jednak uczynisz – pamiętaj, że robisz to na własną odpowiedzialność.

Prosimy Cię też, abyś stosował się do ogólnie pojętych zasad dobrego wychowania i nie zawierał w swoich wypowiedziach wulgaryzmów lub treści obraźliwych. Pamiętaj, że może to stanowić przestępstwo.

Podanie nam danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania lub zgłoszenie żądania usunięcia może uniemożliwić lub znacząco ograniczyć świadczenie usług na Twoją rzecz.

Twoje dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Jak dbamy o Twoje dane?
Większość danych poddajemy pseudonimizacji. Oznacza to, że odłączamy Twoje opinie od Twoich danych kontaktowych. Dane kontaktowe przechowywane są na osobnym serwerze i możliwość ponownego przypisania do nich Twoich opinii zachodzi tylko przy użyciu cyfrowego klucza.

Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Brewiński. Możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres siedziby naszej firmy, za pośrednictwem poczty e-mail: rodo@sigmacem.com lub korzystając w formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

  • prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).

Wdrożyliśmy wszystkie obowiązujące procedury wynikające z RODO. Na bieżąco sprawdzamy poziom bezpieczeństwa naszych systemów oraz dostosowujemy je do zmieniających się przepisów prawa oraz okoliczności zewnętrznych.

Zarówno u nas jak i naszych kontrahentów możesz skorzystać ze wszystkich praw i uprawnień, które wynikają z RODO i przepisów polskiego prawa, w szczególności z prawa do bycia zapomnianym. Możesz też żądać informacji o swoich danych, poprawiać je oraz żądać zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Możesz też nakazać nam przekazanie Twoich danych innemu podmiotowi.

W celu ograniczenia możliwości dostępu przez osoby nieuprawnione – stosujemy m.in. oprogramowanie antywirusowe, antyphishingowe oraz szyfrujemy Twoje dane. Nasi pracownicy przeszkoleni są z zasad ochrony i bezpieczeństwa danych, zaś dostęp do zgromadzonych danych mają wyłącznie osoby imiennie upoważnione i dysponujące zmieniającym się kodem dostępu.

Gorąco nakłaniamy Ciebie do stosowania odpowiednich zabezpieczeń na urządzeniu, z którego korzystasz podczas udostępniania swoich danych (w szczególności on-line).

Jesteśmy do Twojej dyspozycji,
Zespół SigmaCEM Analytics

Comments are closed.